Paris FvdV is een niet commercieel weblog speciaal voor kenners en liefhebbers van de stad Parijs - en voor hen die dat willen worden. Parijs is een stad met een gewichtig verleden, respectabel en gerespecteerd. Het is totaal niet nostalgisch. Parijs is er in geslaagd om, soms op brutale maar altijd op elegante wijze, om te gaan met zijn grootse monumenten. Ze te beschermen en te integreren in de nieuwe dynamiek van de stad. Parijs is een meester op het gebied van herstel en transformatie. U zult er nooit in slagen een volledig overzicht te maken van plekken en verhalen, die allemaal op hetzelfde punt uitkomen en de glorie van deze stad bezingen. toch wil ik een poging wagen. Wekelijks wil ik u niet alleen informeren over wat Parijs nog meer te bieden heeft, maar ook wil ik mijn liefde voor deze stad op u over dragen. In de hoop dat het raakt aan iets wat u herkent of voelt. Ferry van der Vliet.

Privacy verklaring: Indien u weblog Paris FvdV, dat bij Google-Blogger is ondergebracht, leest en reageert op de blogs van Paris FvdV, doet u dat vrijwillig en is uw IP-adres en mailadres - indien u dat vermeld - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw schuilnaam waaronder uw reageert wordt opgeslagen. Paris FvdV zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechtelijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Google-Blogger. Door weblog Paris FvdV te bezoeken en/of de op of via deze weblog aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Google gebruikt cookies om services te leveren en verkeer te analyseren dus uw IP-adres en user-agent zijn bij Google bekend, samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om servicekwaliteit te garanderen, gebruiksstatistieken te genereren, misbruik te detecteren en maatregelen te treffen.

woensdag 22 december 2021

DE GESCHIEDENIS VAN DE SEINE

Eeuwenlang speelt de rivier de Seine een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad Parijs. Precies honderd jaar na de vorige editie van de Olympische spelen van Parijs (1924) maakt de rivier opnieuw geschiedenis. Voor het eerst in de historie van de Olympische Zomerspelen wordt de openingsceremonie niet in een stadion gehouden. De Seine speelt dè hoofdrol in een unieke openingsceremonie. Meer dan 160 boten met daarop de atleten van meer dan 200 delegaties zullen volgens het plan bijna zes kilometer over de rivier varen, tussen de Pont d’Austerlitz en de Pont d’Iena in het centrum van Parijs. Het einde van de ceremonie vindt plaats op de promenade van het Trocadéro voor het Palais de Chaillot. Wat mij weer sterk doet denken aan de slotscène van de film Les Uns et les Autres, een Franse film uit 1981 geregisseerd door Claude Lelouch. De grootste gebeurtenis in de film is de Tweede Wereldoorlog, die de verhalen van de vier families bij elkaar brengt en het lot van sommigen bepaalt. De Bolero van Ravel brengt de vier families aan het eind van de film allemaal samen. Een indrukwekkende scene opgenomen op de parvis voor het paleis. De verwachting is dat er zo’n 600.000 toeschouwers op de kades langs de route zullen staan. De Olympische Spelen van Parijs vinden plaats van 26 juli tot en met 11 augustus 2024.


De bron van de Seine in de gemeente Source-Seine met een standbeeld van ‘Sequana’, de godin van de Seine - Foto: Wikiwand

 

Maar wat weten we eigenlijk van de Seine? De rivier zou meer dan 12.000 jaar oud zijn. Deze rivier, die het kloppende hart is van de Franse hoofdstad, heeft ons nog niet alles verteld. Vandaar deze ‘bloemlezing’ van weinig bekende feiten: De Seine is 776 kilometer lang en ontspringt op het plateau van Langres (447 meter boven de zeespiegel), tussen de Côte-d’Or en de Haute-Marne, even ten noorden van Dijon. Het is de gemeente Source-Seine die, zoals de naam al doet vermoeden, de bronnen van de rivier herbergt. Volgens de overlevering heeft dit dorp met slechts 62 inwoners (2015) ook andere rivieren gebaard; de Marne, de Aube en de Maas. In 1864 stelde Baron Haussmann voor om de bron, op 231 kilometer van de hoofdstad, aan te kopen. In 1865 werd op kosten van de stad Parijs hier een kunstmatige grot gebouwd met een standbeeld van ‘Sequana’, de godin van de Seine. Vanaf daar stroomt de rivier richting het noordwesten, passeert Troyes en ontvangt daarna water van haar zijrivier de Aube. De rivier maakt dan een flauwe bocht naar het zuidwesten, tot het punt waar de Yonne de Seine instroomt. Het bijzondere is dat de Yonne gemiddeld meer water vervoert dan de Seine. Dus eigenlijk stroomt de Seine hier in de Yonne. De rivier vervolgt zijn weg weer naar het noordwesten. 

De Seine gezien vanaf Bercy met zicht op de passerelle Simone de Beauvoir en de nieuwe wijk Tolbiac - drie bruggen naar links stroomt de Seine Parijs binnen


Vlak voordat de Seine Parijs instroomt voegt de Marne zich nog bij haar. Slechts 13 kilometer van dit kronkelende pad doorkruist ze de hoofdstad voordat ze haar loop in Normandie voltooit waar ze uiteindelijk uitmondt in het Engelse Kanaal bij de havenstad Le Havre. De Seine komt Parijs binnen ten zuidoosten bij de Pont Amont in het 13e arrondissement. De rivier verdeelt Parijs in twee delen: de rive gauche (linkeroever), waar het artistieke en wetenschappelijke leven tot uiting komt en de rive droite (rechteroever), de meer chique en commerciële kant van Parijs. De rivier verlaat Parijs bij de Pont Aval ten westen langs het 16e arrondissement.


Een prachtig uitzicht heb je op Île aux Cygnes, het Zwaneneiland vanaf het dak van Le Cordon Bleu. Twee bruggen naar links, daar verlaat de Seine Parijs

 

De eerste sporen van bewoning van Parijs dateren al uit het Neolithicum. In de Romeinse tijd heette de stad Lutetia Parisiorum. Rond 250 v. Chr. ontstond Parijs op het Ile de la Cité, middenin de Seine. Daar verrezen de eerste nederzettingen van de Parisii, de inwoners van wat de Romeinen rond 50 v. Chr. Lutetia gingen noemen. In die tijd al werd de rivier druk bevaren en werden de eerste bruggen gebouwd. Zo verleende koning Lodewijk VI vanaf 1121 kooplieden het recht om 60 cent te heffen voor elke boot die wijn vervoerde. Later kregen de ‘Marchands d’eau’, een gemeenschap van kooplieden uit Parijs, ook wel ‘Les bourgeois hansés’ genoemd, door een koninklijk handvest van 1170 het voorrecht van het recht van doorvoer op de Seine. Zij mochten toezicht uitoefenen op alle vracht die per schip Parijs in- en uitging. De belangrijkste haven lag toen bij de place de Grève, het plein voor het huidige Hôtel de Ville, waar de boten aanlegden om te laden en te lossen: hout, voedsel, bouwmateriaal, graan, wijn. Ook de visvangst was een belangrijk middel van bestaan. Rond de 12e eeuw ontstond ook het stadwapen van Parijs met de leus ‘fluctuat nec mergitur’ (het wordt heen en weer geslingerd door de golven maar zinkt niet). Bron o.a. Y-catcher! – Parijs à la Carte.

 

De eerste nederzettingen van de Parisii, de inwoners van wat de Romeinen rond 50 v. Chr. Lutetia gingen noemen


Tot aan de 14e eeuw waren de oevers van de Seine een wirwar van sleeproutes en gespecialiseerde havens. De oevers liepen langzaam af naar het water en stad inwaarts lag het jaagpad, op enkele plaatsen onderbroken door havens. Ook stonden er molens langs de rivier en in wasplaatsen deden vrouwen de was. Al het vuil van de stad kwam in de rivier terecht, wat met grote regelmaat ziekten en epidemieën tot gevolg had. De eerste quai (kade) die werd aangelegd in 1313 was de Quai des Grands Augustins, maar het was de rechteroever die zich het snelst ontwikkelde, die de Koninklijke tuinen; de Tuilerieën met de Quai des Célestines verbond. Lodewijk XVI ontwikkelde uiteindelijk de linkeroever met de aanleg van de Quai Saint-Bernard via Saint-Michel en de Quai des Grands Augustins, helemaal tot aan de Invalides. Aan Haussmann danken we de zes meter hoge muren langs de rivier om te verhinderen dat bij hoog water de stad overstroomde en hij zorgde voor bomen die de lange stukken van de kades opfleuren en 's zomers zorgen voor de nodige schaduw.

 

Het île Maquerelle - bron Wikimedia


De Seine binnen de rondweg kent vandaag de dag nog maar drie eilanden: Île de la Cité, Île Saint-Louis en Île aux Cygnes.  Dat was echter niet altijd het geval. Mijn zoektocht op het internet en in oude documenten leerde mij dat er eertijds een tiental eilanden de loop van de Seine in de hoofdstaf afbakenden. Een voor een werden ze opgeslokt door het vasteland. Natuurlijk was de bedrijvigheid op de rivier in vroeger tijd veel drukker dan nu en dat bleef zo tot de aanvang van de twintigste eeuw. Het île Maquerelle ook wel île des Cygnes genoemd (Niet te verwarren met het Île aux Cygnes in het 15e arrondissement) was een eiland in de Seine. Het lag in het noordwestelijke deel van het 7e arrondissement , tussen de rue de l'Université en de Seine, de Invalides en de Champ de Mars. Het werd gevormd door de samenvoeging van de eilandjes bekend als île des Treilles, île aux Vaches (en nee, dit is niet het eiland dat later het Île Saint-Louis vormde), île de Grenelles, île de Jérusalem en île de Longchamp. Aangezien ze bij elke hoogwaterstand onderliepen werden ze, aan het einde van de 18e eeuw samengevoegd en verbonden met de rive gauche. Het huidige Musée du quai Branly bevindt zich erop. Niet ver daar vandaan lag tot voor de Eerste Wereldoorlog de port Saint-Nicolas, van waaruit de stoomboten vertrokken, beladen met goederen bestemd voor Le Havre. 


Île de la Cité voor de bouw van de Pont Neuf - bron Wikimedia


Even verderop het huidige Île de la Cité dat bestond uit meerdere eilandjes. De bouw van de Pont Neuf door Henry IV , van 1577 tot 1607, leidde tot de hereniging van de drie eilanden: Île de la Gourdaine, îlot du Passeur-aux-Vaches en île aux Juifs. Hier bevinden zich het  huidige square Vert-Galant en  het wonderschone place Dauphine.

Ten Oosten van La Cité scheidde een kanaal de omwalling van Filips-august, het Île de Notre-Dame en het Île aux Vaches. Op het eerste eiland hingen de Parisiens hun was te drogen, op het andere lieten de boeren hun koeien grazen. Deze twee eilanden vormen nu het huidige Île Saint-Louis. 

Ter hoogte van de boulevard Morland lag het Île Louviers evenwijdig met de quai Henri IV. Een stukje onafhankelijk land dat tot zijn verdwijning de naam droeg van Nicolas de Louviers, provoost van de Parijse kooplieden en eigenaar van het eiland in de vijftiende eeuw. Nu onderdeel van het vierde arrondissement.

Last but not least; de Allée des Cygnes, ook wel bekend als Île aux Cygnes. Dit is letterlijk een eiland midden in de Seine, gelegen in het meest westelijke deel van Parijs op de grens van het 15e en 16e arrondissement. Het eiland werd in 1827 aangelegd en loopt van de pont Bir Harkeim naar de pont de Grenelle.

De havens verloren steeds meer hun functie door het verschijnen van treinen en stations en verplaatsten zich verder naar het oosten en westen. Speciale ‘bateaux-lavoirs’, boten met wasfaciliteiten erop, lagen sinds 1850 langs de kanten van de rechteroever, die daar het geschiktst voor was. Zij deden dienst tot de jaren 30 van de 20e eeuw, toen Parijs stromend water kreeg.


 Île Saint-Louis (l) en Île Louviers (r) - bron Wikimedia

Er werden in de 19e eeuw 15 nieuwe bruggen gebouwd omdat de oude het groeiende verkeer niet meer aan konden en om een verbinding te leggen tussen de nieuwe boulevards die Hausmann liet aanleggen. Nu zijn het er 37 binnen het Parijs intramuraal, waarvan 3 voetgangersbruggen en 2 spoorbruggen. Vier verbinden het Île Saint-Louis met de rest van Parijs, acht dienen hetzelfde doel voor het Île de la Cité, en één verbindt de twee eilanden met elkaar.

De Pont Neuf met de waterpomp in de tijd van Hendrik IV


In tegenstelling tot zijn naam is de oudste brug de Pont Neuf, waarvan de eerste steen in 1578 werd gelegd door Hendrik III. In die tijd was het in veel opzichten opzienbarend, een brug gemaakt van steen en niet van hout, en de enige die geen huizen ondersteunde, zoals in die tijd gebruikelijk was. Dit om ruimte te winnen in een toch al overbevolkt Parijs. Het was ook de eerste versierde brug in de hoofdstad met zijn 12 rondbogen en 384 maskerkoppen van groteske figuren en waterspuwers die de kroonlijsten sieren.

De oevers van de Seine staan al 30 jaar op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In 1991 werd het deel van de Seine tussen de Pont de Sully en de Pont d'Iéna een UNESCO-werelderfgoed. Deze 365 hectare omvatten 23 van de 37 bruggen van Parijs over de Seine, plus het Île Saint-Louis en het Île de la Cité. Ook is de pont Bir Harkeim opgenomen in het register van historische monumenten. Deze metalen voetbrug, met daarop een weg en een treinspoor, werd gebouwd in 1878 voor de Wereldtentoonstelling op elke kant van het Île aux Cygnes. Toen de Passy voetbrug genoemd want vanaf de brug had je toen, en eigenlijk nog steeds, een prachtig vergezicht op de Eiffeltoren. De pont Bir Harkeim opgenomen in het register van historische monumenten

De Seine stroomt, om precies te zijn, 12,7 km door Parijs onder de bruggen tussen de Périphérique. Op z’n breedst is zij bij de Pont de Grenelle (200 meter), op z’n smalst (85 meter) bij de Passerelle Senghor, en zijn diepte is tussen de 3,4 en 5,7 meter. De Seine is een echte regenrivier en kan in de winter vaak overstromen.

De beroemdste overstroming van de Seine blijft die van het jaar 1910, toen de grote ijzeren dame met haar voeten in het water stond en de senatoren per boot naar het Palais Bourbon (de Nationale Vergadering) gingen. Tijdens de watersnoodramp van 1910 steeg het water tot 8,62 meter. De zoeaaf van de Pont de l’Alma stond met zijn schouders onder water. Het hoge water duurde acht dagen en pas na twee maanden was de rivier weer terug op haar oude niveau, maar toen had de stad al miljoenenschade opgelopen. Maar dit is niet het meest indrukwekkende record. Die werd bereikt in 1658. Op deze datum werd een niveau gemeten van 8,96 meter.  

 

Les Berges de Seine


In april 2010 presenteerde de toenmalige Parijse burgemeester Bertrand Delanoë een opzienbarend en ambitieus plan om de kades langs de Seine nieuw leven in te blazen en terug te geven aan de Parijzenaars. "Auto's zullen in hogere mate geweerd worden en wandelaars en fietsers krijgen volop ruimte. De kades moeten gebruikt gaan worden voor sport, cultuur en natuur", aldus Delanoë. "We willen de oevers en hun schoonheid teruggeven aan de Parijzenaars en aan iedereen die van Parijs houdt. Ik wil dat het plaatsen worden om te leven en te ontspannen, en niet langer een autosnelweg door de stad. Parijs is ontstaan aan de Seine. Hoe kunnen we accepteren dat die as, die dwars door de stad loopt, alleen nog dient als autoweg?" zei Delanoë, als een soort indirecte repliek aan Georges Pompidou.


Eten, drinken, loungen, flaneren, luisteren, genieten, film kijken en sporten, alles kan


In de zomer van 2012 opende een wandelboulevard van 2,3 kilometer met in en langs de Seine, drijvende tuinen, wandelpaden, sportveldjes atletiekbanen, grote foto-exposities en klimmuren voor kinderen. Dit alles links en rechts gelardeerd met vers gras, plantenkassen, zitbanken, strandstoelen en heel, heel veel bloemen. De drijvende tuin alleen als een promenade van 1800 m²  gebouwd rond vijf eilanden Een groot deel van het 40 miljoen euro kostende project werd afgerond in 2013. De nieuwe boulevard genaamd 'Les Berges de Seine' loopt van net voorbij de Eiffeltoren tot even voorbij het Musée d'Orsay. In 2018 werd opnieuw een ‘snelweg’ geconfisqueerd en verklaard tot voetgangersgebied namelijk de Seinekade tussen de Concorde-brug en het Hôtel de Ville.Drijvende tuinen in de Seine
 

De 'bouquinistes'

Op de rechteroever van de Pont Marie tot aan de Quai du Louvre, en op de linkeroever van de Quai de la Tournelle tot aan de Quai Voltaire, maken ruim 240 'bouquinistes' gebruik van 900 groene boekenkisten. Zij huisvesten meer dan 300.000 oude boeken, een zeer groot aantal bijzondere  tijdschriften, oude affiches, zeldzame strips maar ook ansichtkaarten. De Seine wordt omschreven als de enige rivier in de wereld die stroomt tussen twee ‘boekenplanken’.  Ruim 240 'bouquinistes' maken gebruik van 900 groene boekenkistenNaast boekhandelaar zijn deze gepassioneerde mannen en vrouwen in de eerste plaats getuigen van het Parijs van vroeger en nu. Zij vormen een groot cultureel lint langs de Seinekaden, in de schaduw van grote Parijse monumenten zoals de Notre-Dame. Ook de 'bouquinistes' maken deel uit van het culturele en commerciële erfgoed, een van de schatten van de stad Parijs. De boekhandelaren bepalen zelf wanneer zij open zijn. Van de gemeente Parijs hebben zij de verplichting om in ieder geval een aantal dagen per week open te zijn van 11.30 uur tot zonsondergang.

 


Tijdens het 'gouden uur' is de Seine op haar mooistNet als de stad die het doorkruist, heeft de rivier vele kunstenaars geïnspireerd. De passie voor de Seine zit hem in de grootste namen in de schilderkunst. Variaties in de atmosfeer fascineerde Claude Monet, terwijl Camille Pissarro meer geïnteresseerd was in het observeren van het licht op de rivier. Anderen, zoals Auguste Renoir en Nicolas-Jean-Baptiste Raguenet, gaven er de voorkeur aan om uitzichten vanaf de kades te schilderen, waarbij architectuur en landschap werden vermengd. Op het literaire toneel beschreven de veren van de auteurs een rivier met vele gezichten. De Seine is bijvoorbeeld te vinden in Gustave Flauberts ‘L'Éducation sentimentale’ of in de geschriften van Victor Hugo, die het in ‘Les Misérables’ associeert met de dood. Dichters zochten ook naar de literaire identiteit van Parijs, zoals Jacques Prévert die schreef dat "La Seine a de la chance" in zijn gedicht ‘La chanson de la Seine’. 


La Seine a de la chance

Elle n'a pas de souci

Elle se la coule douce

Le jour comme la nuit

Et elle sort de sa source

Tout doucement, sans bruit

Et sans se faire de mousse,

Sans sortir de son lit

Elle s'en va vers la mer

En passant par Paris

 

De Seine heeft geluk

Ze maakt zich geen zorgen

Het stroomt soepel

Dag en nacht

En komt uit haar bron

Langzaam, zonder lawaai

En zonder te schuimen,

Zonder uit bed te komen

Gaat ze naar de zee

Via Parijszaterdag 11 december 2021

2021 KERST IN PARIJS

Het Kerstseizoen is duidelijk begonnen gezien de vele blogs die ik al voorbij heb zien komen met bovenstaand onderwerp. Dus ik moet mij afvragen wat ik eigenlijk nog kan toevoegen? Toch ga ik een poging wagen en wel om de volgende reden. De meeste informatie die jullie en ik waarschijnlijk al hebben verorberd is een opsomming van wat er zoal te doen is zonder het met elkaar te verbinden. Een beetje zoek het zelf maar uit en zie maar waar je terecht komt. Daarom ga ik er in deze blog gewoon een wandeling van maken die je brengt naar de echte hoogtepunten van Kerst in Parijs. Let wel, overal in Parijs is de gezondheidspas (QR-code) en het dragen van een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.Kerst volgens Galeries Lafayette

 

Parijs is normaal in december één groot zinnenprikkelend feest, een grote verleiding. En geef het maar toe, het is heerlijk om verleid te worden. In Parijs lukt dat moeiteloos. Jouw zintuigen gaan overuren draaien. Je zou alles willen bekijken, ruiken, aanraken, proeven en last but not least de ongrijpbare magie willen ervaren. Maar het is en blijft een kwestie van keuzes maken. Dus zijn er in eerste instantie twee opties: We gaan op wandeltour of ben je slecht ter been dan maak je gebruik van de Paris City Vision Tours die je uitnodigt voor het maken een panoramische bustour ‘Illuminations de Noël’ om de mooiste verlichte monumenten van de hoofdstad bij zonsondergang te ontdekken. Deze feestelijke tour door Parijs, becommentarieerd in negen talen middels een eigen koptelefoon, kan worden voortgezet met een onvergetelijke avond in een van de Parijse cabarets. Prijs vanaf € 24 per persoon. Boulevard Haussmann - Foto © Ronald Balder

De lichtjes wandelroute

Onze wandeling begint op het moment dat de zon ondergaat. Je begint aan de boulevard Haussmann bij metrostation Chaussée d’Antin. Je mond valt open van verbazing op het moment dat je het metrostation uitstapt. Hier bevinden zich de warenhuizen Printemps en Galeries Lafayette, geheel in kerstsfeer. Ik verzeker je, hier ben je wel een tijdje zoet! Kerst 2021 Galeries Lafayette

Galeries Lafayette Haussmann laat elk jaar weer een gigantische kerstboom zien onder de evenzo kleurrijke koepel die dateert uit 1912. De monumentale koepel in Byzantijnse stijl van gekleurd glas en smeedijzer is een ontwerp van de Franse architect Ferdinand Chanut en maar liefst 33 meter hoog. Het metalen frame hoog boven de mega kerstboom steunt op 10 punten en is voorzien van  gebrandschilderd glas, rijkelijk versierd met bloemmotieven, dat weer zorgt voor een prachtig goudkleurig licht. De rijk geornamenteerde balustrades zijn van de hand van Louis Majorelle. TIP: Vanaf de derde etage heb je een prachtig uitzicht. Elke 30 minuten wordt je gefêteerd op een prachtige geluids- en lichtshow. Je kunt ook gebruikmaken van de glazenloopbrug waar je als het ware de enorme kerstman in ruimtepak door de centrale koepel ziet zweven. Vervolgens weer naar buiten om je te laten betoveren door de prachtige kerstetalages van zowel Galeries Lafayette en Printemps. De eerste neemt je mee langs de werkplaats van de Kerstman waar het al het speelgoed wordt gefabriceerd en vervolgens wordt ingeladen in de ‘ruimteslee’ van de Kerstman. Verder maak je kennis met bekende personages uit disney, Pixar en Star Wars die de etalages tot leven laten komen. De drie etalages zijn een schepping van Bournilat en illustrator Léa Chassagne.Galeries Lafayette Haussmann laat elk jaar weer een gigantische kerstboom zien onder de evenzo kleurrijke koepel die dateert uit 1912

TIP: Bezoek het nieuwe dakterras boven op het warenhuis waar je mede dankzij een glazen omheining een prachtig oneindig uitzicht hebt over Parijs. Bovendien installeert het warenhuis voor het eerst een echte rolschaatsbaan van 176 m² op het dakterras van de winkel. Tot en met 23 december 2021 kun je hier gratis terecht van 10.00 uur tot 20.00 uur.De magische kerstetalages van Printemps vormen een traditie die al meer dan 150 jaar oud is. Dit jaar onthult Printemps Haussmann ‘de ongelooflijke Elfenfabriek’ ... 125 Kerstman elfjes vrolijken de kerstetalages op. Maar liefst elf eigenzinnige etalages zijn ontworpen en gedecoreerd door Aurélia Fronty. We krijgen een inkijkje in de postwerkplaats van de Kerstman maar ook de gastronomische werkplaats. Er is een heuse Elfenparade en bovendien, mede dankzij Chanel N° 5 – parfum, zien we de alchemisten aan het werk in het 'Atelier des Étoiles’ waar ze ook de mooiste Prada outfits ontwerpen. Kortom een groot Printemps-feest. Ook hier breng je een bezoek aan de binnenkant van het warenhuis. Daar begeef je je naar de zesde etage voor een pauze bij brasserie Printemps onder een glazen koepel, geheel in art nouveau-stijl en een van de mooiste van Parijs. De zogeheten ‘Charras Dome’, gebouwd in 1923 en maar liefst 42 meter hoog, is opgebouwd uit 3.185 glazen panelen. Ook hier weer een fraaie kerstboom, maar eerlijk gezegd kan die niet tippen aan die van Galeries Lafayette.

 

Brasserie Printemps


TIP: Sinds 22 september van dit jaar kun je ook een bezoek brengen aan de altijd verborgen ‘Binet Dome’ zelfs ouder dan de eerder genoemde ‘Charras Dome’. Deze is 13 jaar ouder en dateert uit 1910. Je komt er door de trap te nemen naar de zevende etage waar je terecht komt in de wereld van design en vintage. Vol met unieke merken gewijd aan, ja je leest het goed, tweede hands items of spullen die allemaal recyclebaar zijn. Printemps werkt samen met Marie Blanchet en haar collectief van experts om een exclusieve selectie over de hele wereld te vinden die een halve eeuw modegeschiedenis vertegenwoordigt; iconische en tijdloze items, uitzonderlijke kleding, accessoires, betaalbare producten, voor zowel mannen als vrouwen. Dankzij ‘Second Spring’ kun je hier designerstukken die je niet meer draagt laten omzetten in vouchers die je weer kunt besteden in het warenhuis. De 'Binet Dome' met een kunstwerk van Atelier Laps


Op de vloer van de 'Binet Dome' een tapijt, gesigneerd door street art kunstenaar Jordane Saget

Om deze nieuwe cyclus te vieren, werden kunstenaars uitgenodigd om het thema circulariteit op te pakken. Zoals een geleidend lint in de vorm van het oneindigheidsteken, ontworpen door Atelier Laps, op de vloer van de Binet Dome een tapijt, gesigneerd door street art kunstenaar Jordane Saget, het thema circulariteit symboliserend met suggestieve lijnen van bruggen tussen mensen en hun omgeving. De 12.000 origami-vogels, zijn ontworpen door ontwerper Charles Kaisin, om nog maar te zwijgen van de meeslepende installatie van straatkunstkunstenaar Romain Froquet bij de liften en de toiletten. De zogenaamde ‘Pont d'Argent’ is de verbinding tussen de koepel en het adembenemende dakterras met weer een ander uitzicht over Parijs en de prachtige met bladgoud behangen en feeëriek verlichte koepels van het warenhuis.

 

Boulevard Haussmann - Foto © Ronald Balder


Terug naar beneden, naar de uitgang. We vervolgen onze tour langs de etalages tot de hoek van rue du Havre. Hier steken we over en vervolgen de boulevard Haussmann terug tot aan de achterzijde van de Opéra Garnier. Zo krijg je prachtig zicht op de rijk versierde gevels van deze Parijse warenhuizen. We lopen zo richting de voorzijde van de Opéra via de rue Scribe en de rue Auber naar de place de l'Opéra en daar neem je schuin recht, de in feestverlichting gestoken, rue de la Paix, die uitkomt op een van de mooiste pleinen van Parijs de place Vendôme, zeker nu met de Kerst met haar indrukwekkende kerstbomen.   Place Vendôme - Foto © Ronald Balder

Nog een geheime tip: Langs deze route passeer je een aantal zeer luxe vijfsterren hotels. Niet bescheiden zijn en gewoon naar binnenlopen. Vaak zijn de interieurs van deze tophotels uitbundig versierd zoals, Le Grand Hotel aan de rue scribe 2, of Hotel Scribe, rue Scribe 1, Park Hyatt Paris-Vendôme, rue de la Paix 5 en het totaal vernieuwde paleishotel ‘De Ritz’ aan de place Vendôme 15. Let op het plein vooral op etalages van de andere luxe-iconen; beroemde juweliers zoals Cartier op nummer 23, Boucheron op 26, Van Cleef & Arpels op 22, Piaget op 16, Chaumet op 12, Dior op 8 en de iconische gouden gevel van koffermaker Louis Vuitton op nummer 2. Niet te missen het kerstchalet voor het Ritz Hotel met heerlijke zoete creaties van patissier François Perret.

 

Kerst volgens Chaumet


Keer terug naar het kruispunt van de Rue Saint-Honoré. Je kunt eerst de zuid-oost richting heen en weer bewandelen en vervolgens de lichtjesroute vervolgen in de noord-west richting.

Welke kant je ook kiest je blijft likkebaardend kijken naar de prachtige Kerst-etalages van onder andere  Isabel Marant op 354, Moynat lederwaren op 348.

In 1849 openden koffermakers Octavie en Francois Coulembier hun eerste zaak in Parijs. Zij bundelden hun krachten met Pauline Moynat, een specialiste in reisartikelen en openden hun winkel aan de avenue de l’Opéra. Het huis Moynat werd beroemd om zijn handgemaakte koffers speciaal voor auto’s. Mede dankzij technische innovaties, licht van gewicht en waterdicht dankzij het gebruik van guttapercha. Gom die wordt verkregen door het sap te koken van bepaalde bomen die alleen op Borneo, Maleisië en Nieuw-Guinea voorkomen; buigzaam en vezelachtig, niet zo elastisch als rubber maar een goede isolator.  Maison Moynat bestaat gelukkig nog steeds. De winkel heeft twee verdiepingen waarvan de bovenste is ingericht als een klein museum waar je kennis kunt maken met het unieke erfgoed uit de 19e eeuw.


 Koffermaker Maison Moynat sinds 1849

Reisplannen al gemaakt, dan gaan we verder naar Balenciaga op 336. Oversteken om weer aan de overzijde terug te gaan doe je bij de rue du 29 Juillet. Prachtig kersttafels kun je ontdekken bij Christofle op 221, ernaast zit Paul Smith zodat de heren ook een beetje aan hun trekken komen. Dan mogen de dames weer en wel bij Stella McCartney op 231.

Bij koffers en tassen denken we al snel aan het luxe merk Louis Vuitton maar ik laat je nu even stil staan bij een van de oudste en nog steeds bestaande koffermerken van Parijs; Maison Goyard, gesticht in 1792 door Pierre-François Martin, toen nog met de naam Maison Martin. Het huis Martin werd al snel een favoriet bij de Franse aristocratie, en kreeg uiteindelijk de prestigieuze tittel van hofleverancier van Maria Carolina Ferdinande Louise van Bourbon-Sicilië, hertogin van Berry. In 1834 verhuisde het huis van de rue Neuve des Capucines nummer 4 naar de rue Saint-Honoré 347. Hoewel het postadres veranderd is in rue Saint-Honoré 233 in 1856, vanwege een nieuw straatnummeringssysteem, is de locatie nog altijd dezelfde gebleven.  In 1845 maakte de jonge François Goyard zijn entree als leerling. Toen de eigenaar in 1852 overleed nam Goyard de leiding van het bedrijf over. Hoewel het merk Goyard bekend staat om een zekere mate van geheimhouding weten we de namen van beroemde klanten. De hertog en hertogin van Windsor kochten hun eerste kofferset in 1939. Maar ook royalty’s waaronder de Grimaldis, de Maharadja van Kapurthala, de Aga Khan, prinses Radziwill en de prins en prinses von Fürstenberg waren graag geziene klanten. Tegenwoordig zien we de iconen van het heden met koffers en tassen van het Huis Goyard: Victoria Beckham, Carla Bruni-Sarkozy en rapper Kanye West die zelfs een videoclip opnam in de Goyard winkel.

 

De etalage van Maison Goyard, gesticht in 1792 - Foto © Atelier 2A


We steken nu de rue Castiglione over. Schuin aan de overkant (links) het vijf-sterren hotel The Westin Paris, rue de Castiglione 3.  Weer in de rue Saint-Honoré passeren we het zeer trendy hotel, Hôtel Costes op 239, links en rechts weer luxe-iconen met etalages om van te smullen. Bij komen kun je even in de bar van het super de luxe Mandarin hotel op 251 waar een kamer meer kost dan €1.000 per nacht. Het hotel is omgeven door namen als Armani, Brioni, Alexander Mcqueen, Balmain, Chloé en Moschino. En woorden kom je te kort op de hoek van de rue Cambon met tegen over elkaar Chanel en Dior met een over de top aankleding, overigens ook aan kleding! De kerk is de Église Notre-Dame-de-l'Assomption. Kerst volgens Dior en Chanel, rue Saint-Honoré - Foto's © Ronald Balder

We vervolgen onze weg langs Fendi, Céline, Guerlin, Christian Louboutin, Valentino, Max Mara, tot aan de rue Royale waar je een prachtig vergezicht hebt op de fraai verlichte Madeleine kerk (helaas nog in de steigers). Neem even de moeite om de prachtige en rijk versierde Cité Berryer te bezoeken (overzijde rechts) herkenbaar aan de kroonluchters met de gouden lampenkapjes. Keer weer terug naar de drukke rue Royale en vervolg je route via de eveneens fraai verlichte rue du Faubourg-Saint-Honoré vol met wéér chique modezaken en feestelijke etalages, waaronder die van Gucci, Dolce et Gabana, Prada, Hermès, Cartier, Boucheron Yves Saint Laurent en zo kan ik nog een hele tijd doorgaan.

 

De winkel van Hermes aan de rue Faubourg Saint-Honoré - Foto © Ronald Balder


Deze lange winkelstraat uitlopen tot de kruising met de avenue Matignon. Terloops passeer je aan de linkerzijde het paleis van de Franse President Macron, het Élysées. We nemen links de avenue Matignon (sorry, even een donker en saai stukje) die ons brengt naar de Rond Point des Champs Elysées Marcel Dassault, alwaar je het mooiste uitzicht hebt op de gehele avenue des Champs Elysées, met aan het ene uiteinde de Arc de Triomphe en aan het andere uiteinde place de la Concorde. Niet voor niets noemen ze dit 'La Voie Triomphale'.


De ‘Illuminations Flamboyance’ kleuren dit jaar de Champs Elysées in het rood

 

Het officiële kerstseizoen in Parijs begint natuurlijk niet voordat de kerstverlichting op de Champs Elysées is ontstoken. Dit gebeurde 21 november 2021 en natuurlijk, zoals de traditie betaamt, weer door een (Franse) beroemdheid. Na Marion Cotillard (2008), Charlotte Gainsbourg (2009), Mélanie Laurent (2010), Audrey Tautou (2011), Diane Kruger (2012), Laetitia Casta (2013) en Omar Sy (2014). In 2015 slechts 5 dagen na de aanslagen op vrijdag 13 november werd terecht besloten om de verlichting te ontsteken zonder enige ruchtbaarheid. De filmster Jean Dujardin, die vooral bekend was geworden door zijn rol van George Valentin in de film The Artist (2011), wat hem een Oscar opgeleverde voor beste acteur, liet het terecht afweten. Wereldkampioen judo Teddy Riner (2016) actrice Lily Rose Depp, de 18 jarige dochter van Vanessa Paradis en Johnny Depp (2017). In 2018 was de eer aan de inmiddels overleden couturier, artistiek directeur van Chanel en Fendi, fotograaf en regisseur; Karl Lagerfeld. De actrice Ludivine Sagnier in 2019 en zangeres Louane in 2020. Ook in 2021 werd gekozen voor een zangeres Clara Luciani, schijnbaar bekend van haar chanson ‘Respire’ een hymne van ontsluiting en herontdekte vrijheid aldus de krant Le Monde. (Mijn keuze zou zijn gevallen op Barbara Pravi. die internationaal doorbrak met haar tweede plaats op het Eurovisie Songfestival met ‘Voila’). Vanzelfsprekend werd Clara Luciani weer omringd door de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, maar ook door de voorzitter van het Champs-Elysées-comité, Marc-Antoine Jamet. 

De Champs Elysées trekt jaarlijks 26 miljoen bezoekers waarvan 500.000 gedurende de feestdagen. Met een druk op de knop ontstak de zangeres de verlichting van 400 bomen langs de 2,2 kilometer lange avenue. De verlichting brandt elke dag van 17.00 uur tot 02.00 uur. Op 24 en 31 december de hele ochtend en de gehele nacht. De energierekening voor deze 7 weken van feestverlichting, bestaande uit 1 miljoen ledlampen, is gelijk aan het stroomverbruik van slechts één Parijs gezin, bestaande uit 4 personen, gedurende 1 jaar, aldus de trotse burgemeester Anne Hidalgo. De ‘Illuminations Flamboyance’ kleuren dit jaar de Champs Elysées in het rood.

 

Dior avenue Montagne - Foto ©  Ronald Balder


Natuurlijk kun je de hele avenue links en rechts bewandelen, maar je moet zeker de avenue Montaigne (in het verlengde van de avenue Matignon) niet vergeten met het absolute hoogtepunt het pand van Dior. Het is al met al een aardige tippel maar een die je altijd zal bijblijven.

 

Kerstmarkten

Ik moet u bekennen mijn minst favoriete onderwerp. Te toeristisch, te commercieel, te veel spullen die niets met kerst te maken hebben en vaak weinig of geen sfeer. Maar ik laat het graag aan u over. Ik noem er een paar. TIP: Openingstijden afhankelijk van Covidmaatregelen in Frankrijk. Dus controleer steeds de website van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk. 

Marché de Noël in de Jardin des Tuileries: (Sinds een aantal jaren is deze in de plaats gekomen van de Kerstmarkt op de Champs Elysées) Geopend tot 2 januari 2022 van 11.00 uur tot 23.45 uur en tot 12:45 uur in het weekend. Metrostation Concorde, lijn 1, 8, 12. 

Marché de Noël de la Canopée des Halles. Metrostation Chatelet, lijn 1, 4, 7, 11, 14 (let op dit is het grootste en drukste metrostation van Parijs. TIP: Ik adviseer om metrostation Les Halles te nemen. Lijn 4. 

Marche de Noël Alsacien op het Gare de L'Est. Let op; deze markt is geopend tot en met 17 december. Metrostation: Gare de l'Est, lijn 4, 5, 7. 

Kerstmarkt bij de Notre-Dame-kathedraal. 23 quai Montebello, square René Viviani. Geopend tot en met 25 december. Metrostation Cité, lijn 4. 

Kerstdorp Eiffeltoren, terug op de Champs de Mars. Geopend tot en met 1 januari 2022. Metrostation Bir Hakeim, lijn 6 of Trocadero, lijn 6,9.

TIP: Iets verder lopen maar je hebt vanuit hier wel een riant uitzicht op de Eiffeltoren vanaf de esplanade voor het Palais de Chaillot. 

Marche de Noël La Défense : Op de Parvis de la Défense tot en met woensdag 29 december. Metrostation La Défense, lijn 1


Een verlicht bos op place de l'Hôtel de Ville: ‘Paris Scintille’ - Foto © Mairie Paris


Een idee gelanceerd door de stad Parijs, het voorplein van het ‘Hôtel de Ville’ zal letterlijk veranderen in een verlicht bos. Vanaf 3 december wordt de gevel van het stadhuis aangekleed met een ‘fonkelende’ projectie van sneeuwvlokken. Het plein vol met houten chalets met fraaie houten dieren gesneden door de houthakkers van de stad zelf. Kerst figuranten zorgen voor een magische muzikale sfeer. Natuurlijk zullen ook hier de pretzels, wafels, glühwein en andere kerst lekkernijen niet ontbreken. Om dit kerstepos in stijl af te sluiten, krijgen de kleine Parijzenaars de mogelijkheid om gratis de houten paarden te berijden in de twee carrousels die op het voorplein van het stadhuis zijn geïnstalleerd.


Bercy Village - Foto's © Ronald Balder

 

Must do, Must see: 'Le Festival du Merveilleux'

Hoewel Bercy Village nogal ver van het stadscentrum ligt, kan ik je deze plek in het bijzonder aanbevelen. Want op weg naar het het Musée des Arts Forains passeer je Bercy Village, zoals elk jaar weer kunstzinnig verlicht. 1.200 Hangende paraplu's, geïnspireerd op Mary Poppins, 200 meter lang en 6 meter breed, vormen een betoverende wandeling die leidt naar een  gigantische kerstboom versierd met weer een dertigtal parasols. Dit alles gecreëerd door Patricia Cunha. Hier kun je trouwens ook heerlijk lunchen, dineren of gewoon genieten van een goed glas wijn in een van de vele restaurantjes, gevestigd in de gerestaureerde wijnpakhuizen. Op de binnenplaats, geplaveid met meer dan 17.000 oude straatstenen en een oude spoorbaan, zie je duidelijk de sporen van een rijk wijnverleden.

 

Le Festival du Merveilleux


Slechts één keer per jaar krijg je de kans om als 'gewone' bezoeker binnen te kijken in een van de best bewaarde geheimen van Parijs. Een juweeltje, dat alléén tijdens de  kerstperiode geopend is voor het publiek. Normaal kun je hier uitsluitend terecht op afspraak. Het is gevestigd op een van de mooiste verborgen stukjes Parijs en gevestigd in de oude wijndepots van Bercy (12e). Het Musée des Arts Forains gesitueerd in een kwadrant, tussen de rue des Pirogues de Bercy, rue Baron le Roy, avenue des Terroirs de France en de rue l'Heureux. 1,5 Hectare groot en inmiddels benoemd tot cultureel erfgoed. In een van de voormalige wijnmagazijnen,  gebouwd door een leerling van Eiffel, is het kermismuseum gevestigd. De Fransman Jean-Paul Favand verzamelde gedurende 35 jaar duizenden zeldzame objecten, daterend van 1850 tot 1930, uit de wereld van; kermissen, entertainment, variété, theater en music hall. Het is een van de belangrijkste particuliere kermis kunstcollecties van de wereld, zo uniek, dat het zelfs als decor diende in de heerlijke film van Woody Allen, 'Midnight in Paris'.

 

Musée des Arts Forains Het zeer bijzondere interieur van het Musée des Arts Forains zal bij wijze van uitzondering worden open gesteld van 10.00 uur tot 18.00 uur voor het publiek van 26 december 2021 tot en met 1 januari 2022, waar je kunt kennismaken met de dromerige en surrealistische fantasiewereld van de kermis tijdens 'Le Festival du Merveilleux'. Verder heb je ook de unieke kans om een bezoek te brengen aan de Venetiaanse kamers (Salons Vénetiëns) het Théâtre du Merveilleux en de nieuwe magische spiegelzaal 'Le Magic Mirror'. Dit paviljoen dateert uit 1925, gebouwd in exotische houtsoorten, waaronder mahonie, is een van de nog zes resterende originelen in de wereld. De binnenplaatsen tussen de depots zijn helemaal in kerstsfeer met grote houtvuren en optredens van diverse variété artiesten, dit alles geheel in de stijl van de Belle Epoque het Parijs van 1900. Vooraf online kaarten bestellen is een must.

 

Het festival van licht

‘Espèces en voie d'illumination’, het is de naam van het lichtfestival in de Jardin des Plantes. Maak een spectaculaire reis door de tijd en reis 600 miljoen jaar op één avond met deze meeslepende nieuwe nachtwandeling, gewijd aan de evolutie van het leven. Tot en met 29 januari 2022 kun je wandelen onder de sterren langs reusachtige , dinosaurussen. De wandeling ‘L'Évolution en voie d'illumination’ begint op place Valhubert, waar gigantische lantaarns diersoorten uitbeelden die inmiddels verdwenen zijn.Het festival van licht

De ontdekkingstocht kan beginnen om 18.00 uur tot en met 23.00 uur (laatste toegang om 21.30 uur) en de entree is € 12 tot € 15 per persoon. Ook hier is het te adviseren om vooraf, online, je kaarten te bestellen. Elke avond geopend met uitzondering van 24 en 31 december. Metrostation Gare Austerlitz, lijn 5, 10.

 


Dus mocht je het nog niet gedaan hebben dan is het hoog tijd om nu plannen te maken om je Kerst dit jaar toch maar door te brengen in Parijs. Want zeer waarschijnlijk zal alles in  Nederland om 17.00 uur moeten sluiten. Echter Parijs bruist, Parijs leeft en je ontdekt de vele voordelen. Allereerst is er een keur van evenementen die ook op zaterdag 25 december, de eerste kerstdag, gewoon geopend of te zien zijn. Verder zijn alle restaurants, met uitzondering van de typische familierestaurants, geopend zonder verhoogde prijzen. Daar moet je in Nederland eens om komen. Ook op zondag 26 december, tweede kerstdag, zijn restaurants en musea gewoon geopend (vaak is vooraf reserveren wel gewenst). De Fransen vieren kerstavond (24e), de avond voor de eerste kerstdag, met een familiediner in een restaurant. Op die avond is reserveren in een restaurant een must en dan gelden er wel degelijk verhoogde prijzen.