Paris FvdV is een niet commercieel weblog speciaal voor kenners en liefhebbers van de stad Parijs - en voor hen die dat willen worden. Parijs is een stad met een gewichtig verleden, respectabel en gerespecteerd. Het is totaal niet nostalgisch. Parijs is er in geslaagd om, soms op brutale maar altijd op elegante wijze, om te gaan met zijn grootse monumenten. Ze te beschermen en te integreren in de nieuwe dynamiek van de stad. Parijs is een meester op het gebied van herstel en transformatie. U zult er nooit in slagen een volledig overzicht te maken van plekken en verhalen, die allemaal op hetzelfde punt uitkomen en de glorie van deze stad bezingen. toch wil ik een poging wagen. Wekelijks wil ik u niet alleen informeren over wat Parijs nog meer te bieden heeft, maar ook wil ik mijn liefde voor deze stad op u over dragen. In de hoop dat het raakt aan iets wat u herkent of voelt. Ferry van der Vliet.

Privacy verklaring: Indien u weblog Paris FvdV, dat bij Google-Blogger is ondergebracht, leest en reageert op de blogs van Paris FvdV, doet u dat vrijwillig en is uw IP-adres en mailadres - indien u dat vermeld - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw schuilnaam waaronder uw reageert wordt opgeslagen. Paris FvdV zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechtelijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Google-Blogger. Door weblog Paris FvdV te bezoeken en/of de op of via deze weblog aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Google gebruikt cookies om services te leveren en verkeer te analyseren dus uw IP-adres en user-agent zijn bij Google bekend, samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om servicekwaliteit te garanderen, gebruiksstatistieken te genereren, misbruik te detecteren en maatregelen te treffen.

woensdag 22 december 2021

DE GESCHIEDENIS VAN DE SEINE

Eeuwenlang speelt de rivier de Seine een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad Parijs. Precies honderd jaar na de vorige editie van de Olympische spelen van Parijs (1924) maakt de rivier opnieuw geschiedenis. Voor het eerst in de historie van de Olympische Zomerspelen wordt de openingsceremonie niet in een stadion gehouden. De Seine speelt dè hoofdrol in een unieke openingsceremonie. Meer dan 160 boten met daarop de atleten van meer dan 200 delegaties zullen volgens het plan bijna zes kilometer over de rivier varen, tussen de Pont d’Austerlitz en de Pont d’Iena in het centrum van Parijs. Het einde van de ceremonie vindt plaats op de promenade van het Trocadéro voor het Palais de Chaillot. Wat mij weer sterk doet denken aan de slotscène van de film Les Uns et les Autres, een Franse film uit 1981 geregisseerd door Claude Lelouch. De grootste gebeurtenis in de film is de Tweede Wereldoorlog, die de verhalen van de vier families bij elkaar brengt en het lot van sommigen bepaalt. De Bolero van Ravel brengt de vier families aan het eind van de film allemaal samen. Een indrukwekkende scene opgenomen op de parvis voor het paleis. De verwachting is dat er zo’n 600.000 toeschouwers op de kades langs de route zullen staan. De Olympische Spelen van Parijs vinden plaats van 26 juli tot en met 11 augustus 2024.


De bron van de Seine in de gemeente Source-Seine met een standbeeld van ‘Sequana’, de godin van de Seine - Foto: Wikiwand

 

Maar wat weten we eigenlijk van de Seine? De rivier zou meer dan 12.000 jaar oud zijn. Deze rivier, die het kloppende hart is van de Franse hoofdstad, heeft ons nog niet alles verteld. Vandaar deze ‘bloemlezing’ van weinig bekende feiten: De Seine is 776 kilometer lang en ontspringt op het plateau van Langres (447 meter boven de zeespiegel), tussen de Côte-d’Or en de Haute-Marne, even ten noorden van Dijon. Het is de gemeente Source-Seine die, zoals de naam al doet vermoeden, de bronnen van de rivier herbergt. Volgens de overlevering heeft dit dorp met slechts 62 inwoners (2015) ook andere rivieren gebaard; de Marne, de Aube en de Maas. In 1864 stelde Baron Haussmann voor om de bron, op 231 kilometer van de hoofdstad, aan te kopen. In 1865 werd op kosten van de stad Parijs hier een kunstmatige grot gebouwd met een standbeeld van ‘Sequana’, de godin van de Seine. Vanaf daar stroomt de rivier richting het noordwesten, passeert Troyes en ontvangt daarna water van haar zijrivier de Aube. De rivier maakt dan een flauwe bocht naar het zuidwesten, tot het punt waar de Yonne de Seine instroomt. Het bijzondere is dat de Yonne gemiddeld meer water vervoert dan de Seine. Dus eigenlijk stroomt de Seine hier in de Yonne. De rivier vervolgt zijn weg weer naar het noordwesten. 

De Seine gezien vanaf Bercy met zicht op de passerelle Simone de Beauvoir en de nieuwe wijk Tolbiac - drie bruggen naar links stroomt de Seine Parijs binnen


Vlak voordat de Seine Parijs instroomt voegt de Marne zich nog bij haar. Slechts 13 kilometer van dit kronkelende pad doorkruist ze de hoofdstad voordat ze haar loop in Normandie voltooit waar ze uiteindelijk uitmondt in het Engelse Kanaal bij de havenstad Le Havre. De Seine komt Parijs binnen ten zuidoosten bij de Pont Amont in het 13e arrondissement. De rivier verdeelt Parijs in twee delen: de rive gauche (linkeroever), waar het artistieke en wetenschappelijke leven tot uiting komt en de rive droite (rechteroever), de meer chique en commerciële kant van Parijs. De rivier verlaat Parijs bij de Pont Aval ten westen langs het 16e arrondissement.


Een prachtig uitzicht heb je op Île aux Cygnes, het Zwaneneiland vanaf het dak van Le Cordon Bleu. Twee bruggen naar links, daar verlaat de Seine Parijs

 

De eerste sporen van bewoning van Parijs dateren al uit het Neolithicum. In de Romeinse tijd heette de stad Lutetia Parisiorum. Rond 250 v. Chr. ontstond Parijs op het Ile de la Cité, middenin de Seine. Daar verrezen de eerste nederzettingen van de Parisii, de inwoners van wat de Romeinen rond 50 v. Chr. Lutetia gingen noemen. In die tijd al werd de rivier druk bevaren en werden de eerste bruggen gebouwd. Zo verleende koning Lodewijk VI vanaf 1121 kooplieden het recht om 60 cent te heffen voor elke boot die wijn vervoerde. Later kregen de ‘Marchands d’eau’, een gemeenschap van kooplieden uit Parijs, ook wel ‘Les bourgeois hansés’ genoemd, door een koninklijk handvest van 1170 het voorrecht van het recht van doorvoer op de Seine. Zij mochten toezicht uitoefenen op alle vracht die per schip Parijs in- en uitging. De belangrijkste haven lag toen bij de place de Grève, het plein voor het huidige Hôtel de Ville, waar de boten aanlegden om te laden en te lossen: hout, voedsel, bouwmateriaal, graan, wijn. Ook de visvangst was een belangrijk middel van bestaan. Rond de 12e eeuw ontstond ook het stadwapen van Parijs met de leus ‘fluctuat nec mergitur’ (het wordt heen en weer geslingerd door de golven maar zinkt niet). Bron o.a. Y-catcher! – Parijs à la Carte.

 

De eerste nederzettingen van de Parisii, de inwoners van wat de Romeinen rond 50 v. Chr. Lutetia gingen noemen


Tot aan de 14e eeuw waren de oevers van de Seine een wirwar van sleeproutes en gespecialiseerde havens. De oevers liepen langzaam af naar het water en stad inwaarts lag het jaagpad, op enkele plaatsen onderbroken door havens. Ook stonden er molens langs de rivier en in wasplaatsen deden vrouwen de was. Al het vuil van de stad kwam in de rivier terecht, wat met grote regelmaat ziekten en epidemieën tot gevolg had. De eerste quai (kade) die werd aangelegd in 1313 was de Quai des Grands Augustins, maar het was de rechteroever die zich het snelst ontwikkelde, die de Koninklijke tuinen; de Tuilerieën met de Quai des Célestines verbond. Lodewijk XVI ontwikkelde uiteindelijk de linkeroever met de aanleg van de Quai Saint-Bernard via Saint-Michel en de Quai des Grands Augustins, helemaal tot aan de Invalides. Aan Haussmann danken we de zes meter hoge muren langs de rivier om te verhinderen dat bij hoog water de stad overstroomde en hij zorgde voor bomen die de lange stukken van de kades opfleuren en 's zomers zorgen voor de nodige schaduw.

 

Het île Maquerelle - bron Wikimedia


De Seine binnen de rondweg kent vandaag de dag nog maar drie eilanden: Île de la Cité, Île Saint-Louis en Île aux Cygnes.  Dat was echter niet altijd het geval. Mijn zoektocht op het internet en in oude documenten leerde mij dat er eertijds een tiental eilanden de loop van de Seine in de hoofdstaf afbakenden. Een voor een werden ze opgeslokt door het vasteland. Natuurlijk was de bedrijvigheid op de rivier in vroeger tijd veel drukker dan nu en dat bleef zo tot de aanvang van de twintigste eeuw. Het île Maquerelle ook wel île des Cygnes genoemd (Niet te verwarren met het Île aux Cygnes in het 15e arrondissement) was een eiland in de Seine. Het lag in het noordwestelijke deel van het 7e arrondissement , tussen de rue de l'Université en de Seine, de Invalides en de Champ de Mars. Het werd gevormd door de samenvoeging van de eilandjes bekend als île des Treilles, île aux Vaches (en nee, dit is niet het eiland dat later het Île Saint-Louis vormde), île de Grenelles, île de Jérusalem en île de Longchamp. Aangezien ze bij elke hoogwaterstand onderliepen werden ze, aan het einde van de 18e eeuw samengevoegd en verbonden met de rive gauche. Het huidige Musée du quai Branly bevindt zich erop. Niet ver daar vandaan lag tot voor de Eerste Wereldoorlog de port Saint-Nicolas, van waaruit de stoomboten vertrokken, beladen met goederen bestemd voor Le Havre. 


Île de la Cité voor de bouw van de Pont Neuf - bron Wikimedia


Even verderop het huidige Île de la Cité dat bestond uit meerdere eilandjes. De bouw van de Pont Neuf door Henry IV , van 1577 tot 1607, leidde tot de hereniging van de drie eilanden: Île de la Gourdaine, îlot du Passeur-aux-Vaches en île aux Juifs. Hier bevinden zich het  huidige square Vert-Galant en  het wonderschone place Dauphine.

Ten Oosten van La Cité scheidde een kanaal de omwalling van Filips-august, het Île de Notre-Dame en het Île aux Vaches. Op het eerste eiland hingen de Parisiens hun was te drogen, op het andere lieten de boeren hun koeien grazen. Deze twee eilanden vormen nu het huidige Île Saint-Louis. 

Ter hoogte van de boulevard Morland lag het Île Louviers evenwijdig met de quai Henri IV. Een stukje onafhankelijk land dat tot zijn verdwijning de naam droeg van Nicolas de Louviers, provoost van de Parijse kooplieden en eigenaar van het eiland in de vijftiende eeuw. Nu onderdeel van het vierde arrondissement.

Last but not least; de Allée des Cygnes, ook wel bekend als Île aux Cygnes. Dit is letterlijk een eiland midden in de Seine, gelegen in het meest westelijke deel van Parijs op de grens van het 15e en 16e arrondissement. Het eiland werd in 1827 aangelegd en loopt van de pont Bir Harkeim naar de pont de Grenelle.

De havens verloren steeds meer hun functie door het verschijnen van treinen en stations en verplaatsten zich verder naar het oosten en westen. Speciale ‘bateaux-lavoirs’, boten met wasfaciliteiten erop, lagen sinds 1850 langs de kanten van de rechteroever, die daar het geschiktst voor was. Zij deden dienst tot de jaren 30 van de 20e eeuw, toen Parijs stromend water kreeg.


 Île Saint-Louis (l) en Île Louviers (r) - bron Wikimedia

Er werden in de 19e eeuw 15 nieuwe bruggen gebouwd omdat de oude het groeiende verkeer niet meer aan konden en om een verbinding te leggen tussen de nieuwe boulevards die Hausmann liet aanleggen. Nu zijn het er 37 binnen het Parijs intramuraal, waarvan 3 voetgangersbruggen en 2 spoorbruggen. Vier verbinden het Île Saint-Louis met de rest van Parijs, acht dienen hetzelfde doel voor het Île de la Cité, en één verbindt de twee eilanden met elkaar.

De Pont Neuf met de waterpomp in de tijd van Hendrik IV


In tegenstelling tot zijn naam is de oudste brug de Pont Neuf, waarvan de eerste steen in 1578 werd gelegd door Hendrik III. In die tijd was het in veel opzichten opzienbarend, een brug gemaakt van steen en niet van hout, en de enige die geen huizen ondersteunde, zoals in die tijd gebruikelijk was. Dit om ruimte te winnen in een toch al overbevolkt Parijs. Het was ook de eerste versierde brug in de hoofdstad met zijn 12 rondbogen en 384 maskerkoppen van groteske figuren en waterspuwers die de kroonlijsten sieren.

De oevers van de Seine staan al 30 jaar op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In 1991 werd het deel van de Seine tussen de Pont de Sully en de Pont d'Iéna een UNESCO-werelderfgoed. Deze 365 hectare omvatten 23 van de 37 bruggen van Parijs over de Seine, plus het Île Saint-Louis en het Île de la Cité. Ook is de pont Bir Harkeim opgenomen in het register van historische monumenten. Deze metalen voetbrug, met daarop een weg en een treinspoor, werd gebouwd in 1878 voor de Wereldtentoonstelling op elke kant van het Île aux Cygnes. Toen de Passy voetbrug genoemd want vanaf de brug had je toen, en eigenlijk nog steeds, een prachtig vergezicht op de Eiffeltoren. De pont Bir Harkeim opgenomen in het register van historische monumenten

De Seine stroomt, om precies te zijn, 12,7 km door Parijs onder de bruggen tussen de Périphérique. Op z’n breedst is zij bij de Pont de Grenelle (200 meter), op z’n smalst (85 meter) bij de Passerelle Senghor, en zijn diepte is tussen de 3,4 en 5,7 meter. De Seine is een echte regenrivier en kan in de winter vaak overstromen.

De beroemdste overstroming van de Seine blijft die van het jaar 1910, toen de grote ijzeren dame met haar voeten in het water stond en de senatoren per boot naar het Palais Bourbon (de Nationale Vergadering) gingen. Tijdens de watersnoodramp van 1910 steeg het water tot 8,62 meter. De zoeaaf van de Pont de l’Alma stond met zijn schouders onder water. Het hoge water duurde acht dagen en pas na twee maanden was de rivier weer terug op haar oude niveau, maar toen had de stad al miljoenenschade opgelopen. Maar dit is niet het meest indrukwekkende record. Die werd bereikt in 1658. Op deze datum werd een niveau gemeten van 8,96 meter.  

 

Les Berges de Seine


In april 2010 presenteerde de toenmalige Parijse burgemeester Bertrand Delanoë een opzienbarend en ambitieus plan om de kades langs de Seine nieuw leven in te blazen en terug te geven aan de Parijzenaars. "Auto's zullen in hogere mate geweerd worden en wandelaars en fietsers krijgen volop ruimte. De kades moeten gebruikt gaan worden voor sport, cultuur en natuur", aldus Delanoë. "We willen de oevers en hun schoonheid teruggeven aan de Parijzenaars en aan iedereen die van Parijs houdt. Ik wil dat het plaatsen worden om te leven en te ontspannen, en niet langer een autosnelweg door de stad. Parijs is ontstaan aan de Seine. Hoe kunnen we accepteren dat die as, die dwars door de stad loopt, alleen nog dient als autoweg?" zei Delanoë, als een soort indirecte repliek aan Georges Pompidou.


Eten, drinken, loungen, flaneren, luisteren, genieten, film kijken en sporten, alles kan


In de zomer van 2012 opende een wandelboulevard van 2,3 kilometer met in en langs de Seine, drijvende tuinen, wandelpaden, sportveldjes atletiekbanen, grote foto-exposities en klimmuren voor kinderen. Dit alles links en rechts gelardeerd met vers gras, plantenkassen, zitbanken, strandstoelen en heel, heel veel bloemen. De drijvende tuin alleen als een promenade van 1800 m²  gebouwd rond vijf eilanden Een groot deel van het 40 miljoen euro kostende project werd afgerond in 2013. De nieuwe boulevard genaamd 'Les Berges de Seine' loopt van net voorbij de Eiffeltoren tot even voorbij het Musée d'Orsay. In 2018 werd opnieuw een ‘snelweg’ geconfisqueerd en verklaard tot voetgangersgebied namelijk de Seinekade tussen de Concorde-brug en het Hôtel de Ville.Drijvende tuinen in de Seine
 

De 'bouquinistes'

Op de rechteroever van de Pont Marie tot aan de Quai du Louvre, en op de linkeroever van de Quai de la Tournelle tot aan de Quai Voltaire, maken ruim 240 'bouquinistes' gebruik van 900 groene boekenkisten. Zij huisvesten meer dan 300.000 oude boeken, een zeer groot aantal bijzondere  tijdschriften, oude affiches, zeldzame strips maar ook ansichtkaarten. De Seine wordt omschreven als de enige rivier in de wereld die stroomt tussen twee ‘boekenplanken’.  Ruim 240 'bouquinistes' maken gebruik van 900 groene boekenkistenNaast boekhandelaar zijn deze gepassioneerde mannen en vrouwen in de eerste plaats getuigen van het Parijs van vroeger en nu. Zij vormen een groot cultureel lint langs de Seinekaden, in de schaduw van grote Parijse monumenten zoals de Notre-Dame. Ook de 'bouquinistes' maken deel uit van het culturele en commerciële erfgoed, een van de schatten van de stad Parijs. De boekhandelaren bepalen zelf wanneer zij open zijn. Van de gemeente Parijs hebben zij de verplichting om in ieder geval een aantal dagen per week open te zijn van 11.30 uur tot zonsondergang.

 


Tijdens het 'gouden uur' is de Seine op haar mooistNet als de stad die het doorkruist, heeft de rivier vele kunstenaars geïnspireerd. De passie voor de Seine zit hem in de grootste namen in de schilderkunst. Variaties in de atmosfeer fascineerde Claude Monet, terwijl Camille Pissarro meer geïnteresseerd was in het observeren van het licht op de rivier. Anderen, zoals Auguste Renoir en Nicolas-Jean-Baptiste Raguenet, gaven er de voorkeur aan om uitzichten vanaf de kades te schilderen, waarbij architectuur en landschap werden vermengd. Op het literaire toneel beschreven de veren van de auteurs een rivier met vele gezichten. De Seine is bijvoorbeeld te vinden in Gustave Flauberts ‘L'Éducation sentimentale’ of in de geschriften van Victor Hugo, die het in ‘Les Misérables’ associeert met de dood. Dichters zochten ook naar de literaire identiteit van Parijs, zoals Jacques Prévert die schreef dat "La Seine a de la chance" in zijn gedicht ‘La chanson de la Seine’. 


La Seine a de la chance

Elle n'a pas de souci

Elle se la coule douce

Le jour comme la nuit

Et elle sort de sa source

Tout doucement, sans bruit

Et sans se faire de mousse,

Sans sortir de son lit

Elle s'en va vers la mer

En passant par Paris

 

De Seine heeft geluk

Ze maakt zich geen zorgen

Het stroomt soepel

Dag en nacht

En komt uit haar bron

Langzaam, zonder lawaai

En zonder te schuimen,

Zonder uit bed te komen

Gaat ze naar de zee

Via Parijs1 opmerking:

  1. Wat een geweldige bijdrage weer Ferry. Ik denk dat menig Parijzenaar nog niet kan tippen aan je kennis en enthousiasme! Joyeux Noël et bonne année!

    BeantwoordenVerwijderen