Paris FvdV is een niet commercieel weblog speciaal voor kenners en liefhebbers van de stad Parijs - en voor hen die dat willen worden. Parijs is een stad met een gewichtig verleden, respectabel en gerespecteerd. Het is totaal niet nostalgisch. Parijs is er in geslaagd om, soms op brutale maar altijd op elegante wijze, om te gaan met zijn grootse monumenten. Ze te beschermen en te integreren in de nieuwe dynamiek van de stad. Parijs is een meester op het gebied van herstel en transformatie. U zult er nooit in slagen een volledig overzicht te maken van plekken en verhalen, die allemaal op hetzelfde punt uitkomen en de glorie van deze stad bezingen. toch wil ik een poging wagen. Wekelijks wil ik u niet alleen informeren over wat Parijs nog meer te bieden heeft, maar ook wil ik mijn liefde voor deze stad op u over dragen. In de hoop dat het raakt aan iets wat u herkent of voelt. Ferry van der Vliet.

Privacy verklaring: Indien u weblog Paris FvdV, dat bij Google-Blogger is ondergebracht, leest en reageert op de blogs van Paris FvdV, doet u dat vrijwillig en is uw IP-adres en mailadres - indien u dat vermeld - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw schuilnaam waaronder uw reageert wordt opgeslagen. Paris FvdV zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechtelijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Google-Blogger. Door weblog Paris FvdV te bezoeken en/of de op of via deze weblog aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Google gebruikt cookies om services te leveren en verkeer te analyseren dus uw IP-adres en user-agent zijn bij Google bekend, samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om servicekwaliteit te garanderen, gebruiksstatistieken te genereren, misbruik te detecteren en maatregelen te treffen.

maandag 12 juni 2023

SINDS 1885 HULP AAN NEDERLANDERS IN FRANKRIJK

Mede dankzij mijn weblog Paris FvdV, mijn drie reisgidsen over Parijs en mijn jarenlange lidmaatschap van het Atelier Néerlandais word ik regelmatig uitgenodigd op diverse bijeenkomsten van de Nederlandse ambassade in Parijs. Onlangs nog bij de koningsdag- receptie van onze nieuwe ambassadeur Z.E. Mr. Jan Versteeg. Bij uitstek de ‘place to be’ om te netwerken. De mensen die ik daar weer ontmoet vormen vaak de basis voor een nieuwe blog. 

Nederlanders in Frankrijk zijn over het algemeen zeer actief in het Franse bedrijfsleven zoals leden van het CAPA en de NZGF.  'De Club Affaires Paris Amsterdam' (CAPA) is een particulier initiatief van Franse en Nederlandse bedrijven. In deze zakenclub verenigen zich Franse handelspartners die gevestigd zijn in Nederland en Nederlanders die in Frankrijk werken, met als doel hun kennis en ervaring te delen om zo de handelsrelaties tussen Frankrijk en Nederland te ontwikkelen, te bevorderen en te versterken. 'De Nederlandse Zakengemeenschap in Frankrijk' (NZGF) is een vereniging voor Nederlanders die zakelijk actief zijn in Frankrijk. Ook Nederlanders die actief zijn binnen het Franse bedrijfsleven zijn hier van harte welkom.

 


ANEAS

Maar er is nog een Nederlandse vereniging in Frankrijk die dit jaar, sinds 1885, al 138 bestaat en waar onze nieuwe ambassadeur tevens beschermheer van is. Een vereniging die in alle stilte en met veel discretie al jarenlang succesvol waardevol werk verricht door zeer gemotiveerde vrijwilligers. Ik heb het over ANEAS – Association Néerlandaise d’Entr’Aide Sociale – of te wel de Nederlandse Vereniging voor Onderlinge Hulpverlening. Aneas richt zich vooral op Nederlanders die zich vaak al jaren geleden in Frankrijk hebben gevestigd, die deel uitmaken van de Franse samenleving maar die toch, vaak ongewild, in situaties terechtkomen, waarbij hulpvaardigheid van Nederlanders in Frankrijk uitkomst bieden. Bijvoorbeeld Nederlanders die vereenzaamd zijn, die niet meer voor zich zelf kunnen zorgen, die door een slechte beheersing van de Franse taal en of digibeet zijn, niet weten waar ze hulp kunnen krijgen of slecht voorbereid ooit naar Frankrijk zijn gekomen en daardoor in problemen komen. ANEAS biedt hier al 138 jaar onbezoldigd de helpende hand.

 


Onze ambassadeur in Frankrijk Z.E. Mr. Jan Versteeg is beschermheer van Aneas

Opgericht op 26 december 1884, als het Nederlandse liefdadigheidsfonds in Frankrijk door de gevolmachtigd minister van Koning Willem III: Z.E. Mr. J.P.P. baron van Zuylen van Nyevelt. Nederlandse zakenmensen in Parijs, vaak vooraanstaande Nederlanders, directeuren van grote bedrijven en banken, ontdekten dat er gestrande Nederlanders waren en besloten een fonds op te richten. Er waren in die tijd veel Nederlandse gastarbeiders; timmerlui, stukadoors, etc. die dachten meer en beter werk te kunnen vinden in Frankrijk. Vaak strandden ze daar omdat ze ontslagen of ziek werden, of zonder pensioen kwamen te zitten. In die tijd kende men geen ‘Sécurité Sociale’ of andere sociale voorzieningen. Naast de vele gastarbeiders waren er ook veel kunstenaars en de weduwen van die kunstenaars, die ook nooit aan pensioen hadden gedacht, en op een gegeven moment in moeilijkheden kwamen.

 

Theo van Gogh, de broer van Vincent van Gogh, 1888

Een van de eerste bestuursleden en donateur was Theo van Gogh, inderdaad de broer van de toen nog onbekende Vincent van Gogh. Hij kon niet aanzien dat zijn broer en andere kunstenaars als clochards onder de bruggen van Parijs sliepen. Zij kwamen naar Parijs om hun kunstwerken te verkopen. Vaak onsuccesvol waardoor ze bleven hangen en aan de drank geraakten. Daar werd schande van gesproken en gesettelde Nederlanders in Parijs vonden dat hier iets aan gedaan moest worden. Er woonden toen al veel expats in Parijs en de onderlinge solidariteit was groot. 

Ook andere prominente Nederlanders waren sinds de oprichting bij het werk van ANEAS betrokken, die toen bekend was als ‘De Nederlandse Vereniging voor Liefdadigheid’ met in de statuten de vermelding; “Dat de vereniging zich ten doel stelt hulp te verlenen aan behoeftige Nederlanders die in Parijs vertoeven. Zij verleent bijstand zonder te letten op persoonlijke overtuigingen der behoeftigen” (Uit het verslag verenigingsjaar 1886-1887).

Ook bij de Koninklijke familie vond de vereniging waardering en steun. In 1891 mocht zij Koningin Emma als donatrice inschrijven. Ook Koningin Wilhelmina steunde het werk van Aneas. Jaarlijks kon men rekenen op een bijdrage van honderd gulden van de koningin en ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum schonk zij nog eens vijftigduizend francs aan Aneas. In 1960 wordt Prins Bernhard officieel beschermheer van de vereniging. Na zijn overlijden in 2004 werd het beschermheerschap overgenomen door onze Nederlandse Ambassadeur in Frankrijk, een traditie die gelukkig nog steeds in ere wordt gehouden.Aneas hielp een 80-jarige dame, die op het Gare du Nord beroofd was, bij haar repatriëring


ANEAS is dan ook een belangrijk verlengstuk van onze ambassade. Hulp aan Nederlanders in Frankrijk door de ambassade vertaalt zich vooral in de bekende consulaire dienstverlening, zoals het verstrekken van paspoorten, gevangenisbezoek en bijstand in noodsituaties. Voor extra hulp en steun worden Nederlanders ook vaak doorverwezen door het consulaat naar Aneas De dossiers zijn divers en de hulp kan zowel materieel als immaterieel zijn. Enkele voorbeelden van hulpverlening zijn: Aneas hielp meerdere Nederlandse families die in ernstige problemen waren geraakt. Het ging hier om tegenspoed waarbij hun huis afbrandde of waar de echtgenote van een demente man geholpen moest worden. In een ander geval adviseerde Aneas een gezin, dat in financiële problemen raakte. In alle gevallen bleek dat deze families niet persoonlijk opgewassen waren om de situatie met de Franse instanties op te lossen. Ook heeft Aneas steun verleend aan een familie uit Nederland waarvan de 7 jarige zoon een zware operatie moest ondergaan, die alleen in Frankrijk kon plaats vinden. Een medewerkster heeft de familie geassisteerd om aangepast onderdak bij het ziekenhuis te vinden. Een andere vrijwilligster zorgde voor de juiste dagelijkse communicatie tussen familie en de medische staf gedurende 21 dagen. De operatie is goed verlopen en deze jongen zal nu eerst weer een paar jaar moeten groeien alvorens wederom te kunnen worden geopereerd.

 


Eén van de Aneas vrijwilligers heeft een werkloze weduwnaar na een verblijf van twintig jaar in Frankrijk begeleid bij zijn terugkeer naar Nederland. Deze man, was dakloos en wilde terugkeren naar Nederland vanwege de taalbarrière. 

Een echtpaar dat 's nachts beroofd werd en met zwaar letsel in het ziekenhuis terecht kwam en niet meer naar hun oude huis terug wilde. Direct werd door vrijwilligers van Aneas contact met het echtpaar in het ziekenhuis opgenomen. Meerdere malen werd er overleg gepleegd met het medisch team uit het ziekenhuis. Dit heeft enkele maanden geduurd. Aneas zette zich verder in door o.a. juridische bijstand te geven.

 


Jongeren trekken weg uit de dorpen, kinderen en kleinkinderen komen niet meer, vereenzaming ligt op de loer. De dossiers zijn divers en de hulp van Aneas kan zowel materieel als immaterieel zijn
Verder heeft Aneas steun kunnen verlenen bij het helpen bij het overleg met banken om de maandelijkse aflossingen te verlagen, het betalen van een garagerekening voor een busje benodigd voor het vervoer van een gehandicapt kind, het oplossen van een probleem met betrekking tot de sociale verzekeringsinstanties, het overbruggen van een financiële situatie om te voorkomen dat er beslagname plaatsvond, betalen van medische kosten voor een werkeloze jonge Nederlander in nood, het psychologisch ondersteunen van een dame met betrekking tot een ingewikkelde gezinssituatie. Zoals ik al zei de vele dossiers zijn divers.

 

Vrijwilligers gevraagd

Aneas zoekt nog steeds vrijwilligers, ook in de provincie om bezoeken af te leggen en in je vrije tijd hulp te verlenen aan een in nood geraakte landgenoot. Woon je in Frankrijk en je bent geïnteresseerd stuur dan een email naar info@aneas.fr met een overzicht van je werkervaring en je interesses. Aneas is ook telefonisch bereikbaar onder nummer: 00 33 6 11 69 77 44

Meer informatie vind je op de website; klikhier

 

Hoe kun je Aneas steunen

Indien je Aneas wilt steunen kan dat op verschillende manieren:

Als lid van Aneas schenk je jaarlijks een minimum bijdrage van € 35, jongeren tot 30 jaar slechts € 10.

Ook kun je je sympathie tonen door een lidmaatschap zonder stemrecht te nemen voor slechts € 10 per jaar. Een eenmalige donatie is natuurlijk ook welkom.

Meer informatie vind je op de website; klikhier 

Mijn steun hebben ze, alleen al door jouw aandacht te vragen middels deze nieuwe blog.Geen opmerkingen:

Een reactie posten