Paris FvdV is een niet commercieel weblog speciaal voor kenners en liefhebbers van de stad Parijs - en voor hen die dat willen worden. Parijs is een stad met een gewichtig verleden, respectabel en gerespecteerd. Het is totaal niet nostalgisch. Parijs is er in geslaagd om, soms op brutale maar altijd op elegante wijze, om te gaan met zijn grootse monumenten. Ze te beschermen en te integreren in de nieuwe dynamiek van de stad. Parijs is een meester op het gebied van herstel en transformatie. U zult er nooit in slagen een volledig overzicht te maken van plekken en verhalen, die allemaal op hetzelfde punt uitkomen en de glorie van deze stad bezingen. toch wil ik een poging wagen. Wekelijks wil ik u niet alleen informeren over wat Parijs nog meer te bieden heeft, maar ook wil ik mijn liefde voor deze stad op u over dragen. In de hoop dat het raakt aan iets wat u herkent of voelt. Ferry van der Vliet.

Privacy verklaring: Indien u weblog Paris FvdV, dat bij Google-Blogger is ondergebracht, leest en reageert op de blogs van Paris FvdV, doet u dat vrijwillig en is uw IP-adres en mailadres - indien u dat vermeld - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw schuilnaam waaronder uw reageert wordt opgeslagen. Paris FvdV zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechtelijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Google-Blogger. Door weblog Paris FvdV te bezoeken en/of de op of via deze weblog aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Google gebruikt cookies om services te leveren en verkeer te analyseren dus uw IP-adres en user-agent zijn bij Google bekend, samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om servicekwaliteit te garanderen, gebruiksstatistieken te genereren, misbruik te detecteren en maatregelen te treffen.

zondag 31 januari 2016

OP BEZOEK BIJ ONZE AMBASSADEUR IN FRANKRIJK

Dinsdag 12 januari, Parijs kleurt, fraai mede dankzij een stralend blauwe lucht. De stad lijkt te lonken en te zeggen "kijk hoe mooi ik ben. Ik ben op weg naar het 7e arrondissement. 

Het zevende arrondissement behoort tot 'les beaux quartiers'. Het is een gegoede buurt, waar de huren en koopprijzen behoorlijk hoog zijn. Een groot arrondissement, met lange straten en lanen, die tal van oude hôtels herbergen, vaak met grote tuinen. Hôtel komt van het Latijn; 'hospitum', herberg. In de 17e eeuw oorspronkelijk het huis van een adellijke heer. Later werd het de algemene aanduiding voor paleisachtige gebouwen met een privé of openbaar karakter.  Samen met het 16e is het 7e arrondissement een plek waar veel ambassades zijn gevestigd. Ik ben op weg voor een exclusief interview met onze Nederlandse Ambassadeur Z.E. Mr. Ed Kronenburg.  Al eerder mocht ik gast zijn op onze prachtige residentie aan de rue de Grenelle 85 in het voormalige Hôtel d'Avaray. Dit keer breng ik een bezoek aan onze ambassade in een zijstraat van de avenue de Breteuil die uitkomt op de indrukwekkende Dôme des Invalides, het graf van Napoleon.  

Het is opvallend rustig in Parijs en wat mij bijna nooit lukt, ik vind met gemak een parkeerplaats. Ik moet zijn in de rue de Eblé . Niet echt een straat met riante Hausmann gebouwen, wat je hier eigenlijk wel verwacht. De Nederlandse ambassade is gevestigd op nummer 7, een modern groot wit gebouw. Tamelijk saai als je weet hoe de ambtswoning van onze ambassadeur er uit ziet, eveneens gevestigd in het 7e arrondissement.  Het gebouw is in gebruik genomen in 1973 en geopend door de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel. Behalve de Nederlandse Ambassade zijn in het gebouw ook gevestigd de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de OESO en de UNESCO.

De ambassadesecretaris brengt mij naar het kantoor van onze Nederlandse Ambassadeur voor Frankrijk èn Monaco en Andorra, zoals Mr. Ed Kronenburg stipuleerde in het programma van Eva Jinek op 27 januari 2015.

Even nog wat personalia van onze Ambassadeur op een rij: Geboren 13 september 1951, gehuwd en drie kinderen. Opleiding: Master Privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht en sinds juni 2012 onze Ambassadeur in Frankrijk.


Inmiddels is het 14.30 en kan ons vraaggesprek beginnen in een uiterst ontspannen sfeer. Ik realiseer me dat er wel een begintijd is gepland maar geen eindtijd.

Is Parijs veranderd na de verschrikkelijke aanslagen in januari en november en welke veranderingen waren het meeste voelbaar?
Echt veranderd is Parijs niet na de aanslagen. Wel heeft het diep ingegrepen in de stad. Door alle aandacht die er aan wordt besteed, waaronder de recente herdenkingen zijn we er nog vol mee bezig. Je ziet de uiterlijke kenmerken, meer beveiliging, militairen. Je merkt het ook als je met de Thalys naar Nederland gaat, dan moet je door zo'n controlepoortje. Gelukkig gaat het gewone leven gewoon door.

Welke impact hadden de aanslagen op u en uw medewerkers?
We hebben het allemaal op de zelfde manier ervaren. In beginsel zijn we tenslotte allemaal Parijzenaars. Ook al werken we allemaal op de Nederlandse ambassade. Wat er is gebeurd spreekt je ook aan, het doet ook iets met je als inwoner van Parijs, als Parijzenaar.
Na de gebeurtenissen zijn we met alle mensen van de Ambassade bij elkaar gekomen, om er met elkaar over te kunnen spreken.

Het interview waar H.M. Prinses Beatrix (foto) lijkt mee te luisteren

We waren er ook direct bij betrokken omdat er in november een aantal Nederlandse gewonden waren, waar we vanuit onze consulaire opdracht of werk veel aan gedaan hebben  en dat impliceert ook werk voor mensen hier aan de ambassade. Verder is het ook normaal in zo'n gemeenschap dat je iedereen op de hoogte houdt van wat je doet. Zodat mensen weten wat er speelt en wij voor ons zelf nagaan of we de boel goed op orde hebben als er wat gebeurt. Gelukkig was dat het geval omdat we na Charlie Hebdo in januari al zo'n zelfde exercitie hadden gedaan. Iedere keer als zoiets gebeurt loop je voor de goede orde alle afspraken en maatregelen nog eens langs en controleer je of het allemaal nog steeds klopt, en dat is eigenlijk wat we gedaan hebben.

U bent ook nog bij de Nederlandse gewonden geweest?
Ja, inderdaad, maar het belangrijkste wat we hebben kunnen doen, was dat we naaste familieleden hebben opgevangen en direct voor huisvesting hebben gezorgd. Later ben ik met een van de gewonden, die was toen weer mobiel, en zijn ouders naar de herdenking geweest op Invalides (vrijdag 27 november 2015).

De herdenkingen, onder andere op de place de la République, hebben wereldwijd een enorme indruk achter gelaten. Nederlanders zijn terughoudend om een bezoek te brengen aan Parijs. Welke boodschap zou u aan die Nederlanders willen overbrengen?
Ja,  ik zou gewoon zeggen doe wat je doen moet, en alles wat er gebeurd is mag wat mij betreft geen reden zijn om Frankrijk of Parijs te mijden. Daarmee bewijs je niet alleen Frankrijk een slechte dienst maar ook de Fransen zelf. Bovendien bewijs je ook een dienst aan de mensen die dit hebben veroorzaakt en dat is het laatste wat je zou moeten willen. Gewoon blijven komen zou ik willen zeggen!
Het is een feit dat de hotelreserveringen zijn teruggelopen. Dat is een normale reactie en hoort er schijnbaar bij. Maar gelukkig, de les leert ons dat na verloop van tijd het toerisme weer op zijn oude niveau zal terugkomen. Dat is de veerkracht van deze mooie stad. Dit is natuurlijk gebeurd in Frankrijk, maar laten we de aanslagen in Madrid (2004) niet vergeten, en die London (2005). Het is helaas verschrikkelijk maar het eerste wat je moet doen is doorgaan met wat je doet en je vooral niet laten beïnvloeden.

Hommage aan de slachtoffers van Charlie Hebdo een jaar na de aanslag in de rue Nicolas Appert 10 

Even terug naar de periode dat u net ambassadeur bent. (juni 2012) U heeft toen het Instituut Néerlandais helaas moeten sluiten. Nu is daarvoor het Atelier Néerlandais voor teruggekomen. We zijn nu drie jaar verder, hoe kijkt u terug op dat initiatief?
Ik moet zeggen, en ik ben natuurlijk niet objectief en dat maakt het lastig. (voegt hij er lachend aan toe) Maar als ik probeer er zoveel mogelijk afstand van te nemen dan denk ik dat het allemaal heel goed gelopen is in meerdere opzichten. Het opheffen van het instituut, was niet alleen een kwestie van Buitenlandse Zaken, maar we zaten in het pand samen met de Stichting Custodia. We hebben dat gelukkig samen goed kunnen oplossen. Zowel door ons als door de Stichting Custodia, en wat ik heel belangrijk vond dat voor de mensen die er werkten, we de zaken heel goed hebben kunnen afhandelen, en dat is een belangrijk punt!  En als je tegelijkertijd kijkt naar de inhoud van de zaak, dan hebben we door dit initiatief met het Atelier Néerlandais een heel nieuwe drive kunnen geven aan het Nederlandse cultuurbeleid. We hebben nog steeds fysiek een deel in gebruik van het oude instituut, de 3e etage hebben we gehuurd.

Onze ambassadeur in Frankrijk Z.E. Mr. Ed Kronenburg

Sinds dat we het Atelier hebben geopend, dat is inmiddels alweer een jaar geleden, maar formeel in september vorig jaar, hebben we daar al een heleboel activiteiten kunnen organiseren. We hebben er modeshows gehad, diverse seminars en master classes. Het is een broedplaats voor Nederlandse creatieven die de Franse markt willen betreden. We vinden het heel belangrijk om vooral jonge mensen te trekken. We hebben heel veel activiteiten die zich op het kruispunt bevinden van economie, mode, cultuur en design. Je ziet ook dat de belangstelling enorm groeiende is voor het Atelier. Je merkt dat veel jonge mensen gebruik maken van het Atelier, om van daaruit Parijs te verkennen als werkplek. Ze kunnen er mensen ontvangen, ze kunnen er mee aan de slag en... we hebben nog altijd, weliswaar geprivatiseerd; Nederlandse taallessen. Vroeger was taalonderwijs  een deel van het instituut, dat is er uit gehaald  en zelfstandig doorgegaan, maar nog steeds op dezelfde locatie. Het heeft ons ook, en dat was de bedoeling van de gehele opzet, veel meer flexibiliteit gegeven in de manier waarop wij onze cultuur willen uitdragen. Het is dus niet meer plaatsgebonden, dus niet alleen in het Atelier, maar we doen ook heel veel in samenwerking met onze Franse counterparts. Literaire avonden vinden elders plaats in Parijs, bij voorbeeld in het 'Maison de la Poésie' en we doen dingen samen met het 'Maison de l'Europe' maar ook meer activiteiten buiten Parijs. Het geeft ons meer armslag, meer zichtbaarheid, meer flexibiliteit in de programmering en het is niet ten koste gegaan van de zichtbaarheid van Nederland. In tegendeel, ik denk dat we juist meer hebben kunnen doen doordat we nu minder statisch zijn. Dit jaar bijvoorbeeld hebben we weer een goede programmering. We willen onder andere deel gaan uitmaken van de 'Salon du Livre de Paris' (17-20 maart 2016),

Ik begrijp heel goed de sentimenten die er waren en zeker nog zullen zijn bij sommige mensen die betrokken waren bij het vroegere instituut, maar ik denk dat dit een prima alternatief is. Waarbij, en dat is niet onbelangrijk, we met minder middelen nu meer kunnen doen.

De prachtige residentie aan de rue de Grenelle 85 in het voormalige Hôtel d'Avaray

Wat is de afweging om activiteiten in het atelier te organiseren of bij u in de residentie?
Het is niet alleen die afweging maar elders in Parijs kan natuurlijk ook. Het hangt van de soort  activiteit af. Als het over een aantal dagen wordt uitgestreken dan kun je dat beter in het Atelier Néerlandais doen. Is het iets wat maar een dagdeel in beslag neemt dan kan dat bij mij ook thuis. Of is het iets wat zich tussen zes en acht speelt en we hebben al iets in het atelier of de residentie dan wijken we uit naar het 'Maison de la Poésie'. Je kijkt gewoon naar de planning al naar gelang waar het zich het beste kan afspelen. Inhoudelijk is het atelier Néerlandais eigenlijk dè plek voor de Nederlandse creatieve industrie gelinkt aan een creatief beroep. Bijvoorbeeld een jonge kunstenaar of een modeontwerper die  zijn markt wil testen, dan ligt het eerder voor de hand dat dit op het atelier gebeurt dan op de residentie.

in januari 2015 was u te gast bij Eva Jinek en u gaf aan zich thuis te voelen in Parijs, Wat betekent dat?
Dat is precies wat het is. Als je weggaat en je komt terug dan voelt het als thuiskomen.

Is Parijs uw tweede stad?
Lachend; ik heb eigenlijk geen eerste stad. Ik voel mij thuis in Frankrijk maar uiteraard ook in Nederland. Ik voel mij een echte Europeaan en bovendien voel ik mij overal snel thuis moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind Parijs heerlijk en Frankrijk überhaupt. Ik heb natuurlijk vaak in Frankrijk gewoond, ik heb de eerste paar jaar van de lagere school in Frankrijk gedaan. Het land is mij vertrouwd  en ik voel mij er zeker thuis.

Heb je als ambassadeur een voorkeur om aan te geven waar je gestationeerd wil worden?
Alle collega's hebben wel een voorkeur alleen het is de vraag of die wordt gehonoreerd. (lachend).
U gaf daar op het antwoord maar elke ambassade is een mooie plek om verblijven.
Dat is ook zo! Dat is zeker een punt. Het is overal interessant om dit werk te mogen doen. Natuurlijk kunnen omstandigheden enorm variëren want het maakt natuurlijk wel wat uit of je hier zit of op men 'hardship post' zoals Juba (Hoofdstad van Zuid-Soedan). Maar het werk is overal weer leuk, dat is gewoon zo, en dat probeer ik mijn collega's altijd voor te houden. Maar om uw vraag te beantwoorden; je mag wel een voorkeur opgeven maar je weet nooit of daar rekening mee wordt gehouden.

'Les Berges de Seine'; Nederland houdt van Frankrijk

U bent nu 4 jaar Nederlands Ambassadeur in Frankrijk. Wat waren voor u de hoogtepunten?
We hebben een aantal hoogtepunten gehad. Zoals het bezoek van President Hollande aan Nederland, dat was in januari 2014. Ik vond dat een hoogtepunt als je ziet hoe belangrijk dit is voor de bestendigheid en het uitbreiden van de betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland. We zijn natuurlijk allebei lid van de Europese Unie en we hebben van oudsher goede betrekkingen die heel ver teruggaan. Ik heb op 7 januari een schilderij van het Rijksmuseum tijdelijk uitgeleend aan Laurent Fabius voor zijn ministerie op de  Quai d'Orsay. De Nederlandse Leeuw, die symbool staat voor de Frans Nederlandse betrekkingen. De leeuw zal daar blijven gedurende de zes maanden van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.
Dit is wel iets waar je continue mee bezig moet zijn, het is niet vanzelfsprekend. Aan onze relatie met Frankrijk zit een aantal elementen. Daar moet je goed in thuis zijn in termen van de taal en de cultuur. Dat geldt natuurlijk over en weer, dus ook voor de Fransen in Nederland. De zichtbaarheid van die betrekkingen is belangrijk. En het was de eerste keer sinds het jaar 2000, dus er zat alweer een hele periode tussen, dat een Franse president weer voet op Nederlandse bodem zette. Dat was op zich een hoogtepunt omdat je merkte dat daarna weer heel veel dingen op gang zijn gekomen of zijn uitgebreid. Dat geldt voor onze economische betrekkingen, die zijn goed maar er zijn nog genoeg dingen die we willen intensiveren. Cultureel doen we al een aantal zaken. Politiek binnen de Europese Unie, dat is natuurlijk afhankelijk van welke regeringen er zitten, kijken of onze agenda's redelijk parallel lopen en op welke punten we elkaar kunnen versterken, dat is belangrijk.

Minister President Mark Rutte op de fiets tijdens zijn bezoek aan Parijs

Omgekeerd hebben we hier het bezoek gehad van onze Minister President Mark Rutte (juni 2015) en veel andere Nederlandse ministers. Het gaat, zoals altijd, om het hebben van persoonlijke contacten.
Verder hebben we vorig jaar de start van 'De Tour' gehad in Utrecht wat een enorm leuk evenement was, omdat wij daar hier weer andere activiteiten aan hebben kunnen verbinden.
We hebben het Frans-Nederlands economische jaar kunnen starten. We hebben business round tables gehad tussen  belangrijke Franse- en Nederlandse bedrijven  die al dan niet in joint ventures met elkaar samenwerken, zoals bijvoorbeeld KLM Air France en andere bedrijven die onderling met elkaar veel contacten hebben. Dat waren mooie momenten.

En een absoluut hoogtepunt; We krijgen binnenkort, begin maart, een staatsbezoek van onze Koning en Koningin. Dit op uitnodiging van President Hollande.

Wat zijn uw favoriete plekken in Parijs waar u uw spaarzame vrije tijd doorbrengt?
Ja spaarzaam, natuurlijk een drukke baan maar er zitten best wel momenten in waarin ik andere dingen kan doen. Maar als ik een literaire avond heb dan kun je natuurlijk beweren dat dit ook werk is, maar dat vind ik wel héél leuk om te doen.
Ik ben een vaste bezoeker van het veilinghuis Drouot (9e arrondissement), daar mag ik graag komen en is altijd wel leuk. Kijken wat daar gebeurt, leuke mooie antiekveilingen of überhaupt veilingen, niet alleen antiek.
Verder loop ik veel en hol wel eens een stukje langs de Seine en ik fiets wel eens wat.
Op de Velib?
Inderdaad op de Velib, maar ik heb zelf ook nog een fiets. Met de Velib is het wat moeilijker klimmen.

De insider tip van onze Ambassadeur; woon eens een veiling bij, bij het Parijse veilinghuis Drouot

4 jaar in Parijs dan heeft u vast en zeker wel insidertips voor de lezers van mijn blog? U zei zelf al het veilinghuis Drouot?
Ja, dat is een leuke tip. Niet persé om iets te kopen maar om er alleen te kijken. Het hangt natuurlijk van de veiling af, maar dagelijks zijn er zo'n vijf à zes verschillende veilingen met van alles en nog wat. Er zitten soms heel aardige Nederlandse dingetjes tussen maar ook boeken of schilderijtjes.
Een andere tip; kijk ook eens buiten het centrum, alleen al als je langs de Eiffeltoren loopt,  langs de Seine en het Parc André Citroën, richting Saint Cloud.
De weekenden gebruik ik vaak om te lopen net buiten Parijs In kleine dorpjes rond Parijs hebben ze vaak zomers van die loopjes van een paar kilometer. Dat begint vaak 's morgens vroeg zo rond half tien - van die loopjes van een paar kilometer door de bossen en na afloop is er zelf gemaakte taart met koffie en zo kom je ook nog eens buiten. Het is echt helemaal om Parijs heen, zo op een half uurtje ongeveer. Dat kan bij Versailles zijn of richting Rambouillet. Ik mag graag buiten zijn. (Note. de ambassadeur is hier een bescheiden mens want hij blijkt een verwoed marathonloper te zijn) Met de fiets ergens heen en met de trein terug als ik geen zin heb om terug te fietsen. (een brede lach)

"Er zitten soms heel aardige Nederlandse dingetjes tussen maar ook boeken of schilderijtjes".  Kijkdagen bij het veilinghuis Drouot

Genieten van de excellente Franse keuken is zeker geen straf, wat is of wat zijn uw favoriete restaurants in Parijs?
Privé uit eten komt niet vaak voor. Door de week komt er vrijwel niets van er is altijd wel iets, met name 's avonds; ontvangsten, recepties, lezingen en meer.

Wat ik in Frankrijk ook heel plezierig vind is dat er heel veel wordt gedaan aan het publieke debat en het is leuk om daar naar toe te gaan. Er komt hier heel veel literatuur uit en ik ga vaak naar signeersessies. Gallimart Librairie doet dat heel vaak. Laatst met 'Réparer les vivants' een roman van Maylis de Kerangal, is overigens in het Nederlands vertaald, en met Gerard Depardieu ook een signeersessie voor zijn nieuwe boek 'Les confessions d'un acteur du siècle'. Ik heb het hier geloof ik liggen (en loopt meteen naar een antieke kussenkast in zijn kantoor) Laatst een beetje alles lopen opbergen.....waar heb ik het boek van Depardieu nou gelaten??
Dus dat soort dingen doe ik ook graag in mijn vrije tijd.

Overhandiging van mijn fotoboek 'Parijs verticaal'

En museumbezoek?
Ook dat komt wel eens voor. Ook niet super vaak gezien mijn drukke agenda. Maar ook bij de musea is het druk. Ik zie vaak, als ik ga lopen, behoorlijk lange rijen wachtenden staan, zelfs al op zondagochtend. Ik heb vaak vernissages en het Musée d'Orsay is een museum waar ik graag kom. De laatste keer was een dubbeltentoonstelling met Vincent van Gogh. Uiteraard het Louvre met onlangs Islamitsche kunst in de Cour Visconti en natuurlijk het schitterende Fondation Louis Vuitton. Plus, we hebben natuurlijk regelmatig kunst op het Atelier Néerlandais. Daar gebeurt ook zoveel.

Is er iets wat u nog wilt melden, wat we vergeten zijn?
Er is natuurlijk het voorzitterschap van de Europese Unie. Dat is iets wat voornamelijk door onze collega's in Den Haag en Brussel dag in dag uit wordt gedaan, maar ook hier in Parijs hebben we een aantal activiteiten georganiseerd.
Zoals?
We organiseren als ambassade bijeenkomsten met alle Franse Ministers bij tourbeurt. We zijn begonnen met Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabious en de staatssecretaris van Europese Zaken in de regering Valls; Harlem Désir. (Een ontbijtsessie die plaatsvond in de Fondation Custodia op 14 januari 2016) Sessies waar we een vraag en antwoord hebben na introductie van de gasten.
We krijgen ook nog de officiële opening van het voorzitterschap in de residentie met omlijsting  van een klassiek ensemble uit Nederland 'Calefax', waarbij we natuurlijk onze Franse counterparts uitnodigen en collega's van andere ambassades. (Deze sessie vond plaats op 15 januari).
Op 14 april nog een grote fietsmanifestatie. Verschillende fietsactiviteiten in Parijs gezamenlijk met Franse partners. We zijn nog aan het kijken wat die verzameling van activiteiten moet worden maar een van de opties waar we naar kijken is een fietstocht door de stad. En dan krijgen we natuurlijk de viering van Koningsdag die we in het teken van ons voorzitterschap gaan zetten.
En heeft u wederom een belangrijke gast op Koningsdag?  

Ongetwijfeld maar ik weet nog niet wie, en eindigt met een raadselachtige lach. We hebben altijd wel een 'eye catcher'!

 Z.E. Mr. Ed Kronenburg en zijn gast tijdens Koningsdag 2014; de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing


Photo's courtesy of Alex Timmermans, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and Drouot Paris.

3 opmerkingen:

 1. Interessant interview Ferry en ook leuk om te lezen hoeveel binding er is tussen beide landen. Gr Janny

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Onze Ambassadeur is ook een zeer prettig man in de omgang. En zoals ik al zei een interview met wel een begintijd maar geen geplande eindtijd. Hoe uniek is dat.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Reacties van Nederlanders in Frankrijk op Nederlanders.Fr

  Reactie van Clementine Cervellon
  Leuk artikel. Ter gelegenheid van een vergadering van de Fanf enkele jaren geleden op de ambassade vernam ik ook dat onze ambassadeur heel sportief is. Bij die gelegenheid had hij een vertegenwoordiger van de Stichting Mont Ventoux uitgenodigd die ons een video vertoonde over de aktiviteiten van de stichting. Als ik mij goed herinner zou de ambassadeur ook meedoen met het beklimmen van de Mont Ventoux.

  Reactie van Clementine Cervellon
  In principe zie ik de ambassadeur in maart bij de receptie die wordt gegeven ter gelegenheid van het staatsbezoek van Willem Alexander en Maxima. Alle voorzitters van Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn uitgenodigd. Ik ga er beslist naartoe. Wie weet een selfie maken met de Koning en de Koningin ! haha

  BeantwoordenVerwijderen